Noodid

Noodid ei ole osavõtutasu hinna sees. Vajalikud noodid saab osta individuaalselt või läbi festivali partnerkirjastuse SuLaSol. Palume enne ateljeede kinnitamist veebruari lõpus 2018 mitte noote osta!