Partnerid

Projekti “Euroopa Koorifestival 2018 Tallinnas“ tegevusi rahastatakse 65 000 € ulatuses Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetusmeetme vahenditest. Projekti eesmärk on tõsta Eestis 2018. aastal korraldatava maailma ühe olulisema koorimuusika festivali Euroopa Koorifestivali EUROPA CANTAT turundustegevuste ja korralduse kvaliteeti, mille edukas korraldamine aitab tutvustada Eestit ja Tallinna rahvusvaheliste suurürituste korraldamise kohana.

 

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.