Programm

Sing Me in: Reperturaarijuht

Päeva fookuseks on projekt “Sing me in” (“Laula koos minuga”), mis käsitleb kooslaulmist kui tööriista noorte põgenike edukaks integreerimiseks ühiskonda. Projekti raames on kirjutatud mitu käsiraamatut, milles kõnelejad jagavad oma praktilisi kogemusi kuidas on kooslaulmisel positiivne mõju noorte põgenike integreerumisel. Esimeses töötoas esitletakse käsiraamatut “Sing Me in: Repertoire Guide” (“Sing Me in: Repertuaarijuht”)

Repertuaarijuhti tutvustavad Jean-Claude Wilkens ja Gautier Lemoine Prantsusmaalt, kes on käsiraamatute kaasautorid. Käsiraamatud sisaldavad praktilist informatsiooni, metodoloogilisi materjale ning repertuaariideid, mida koguti arendamaks edukaid kohalikke integratsiooniintsiatiive üle kogu Euroopa. Käsiraamatud on saadaval veebis 11 erinevas keeles. 

Projekti “sing me in” toetab Euroopa Liidu ERASMUS+ programm.

www.SingMeIn.eu

Date:
30 juuli: 12:00 - 13:00